Ovládací panely na strojích Konica Minolta

16.4.2018 | Novinky

Černobílé a barevné multifunkční kopírovací stroje Konica Minolta bizhub jsou vybaveny dotykovým ovládacím panelem. Tento dotykový ovládací panel podrobně provází uživatele všemi funkcemi kopírovacího stroje. Pro náročnější postupy lze dotykový panel rozšířit o přídavné moduly ulehčující obsluze ovládání stroje u některých funkcionalit.

 

Standardní ovládací panel.

Dotykový ovládací panel poskytuje uživatelům podrobnou nápovědu při všech dostupných funkcích kopírovacího stroje. Všechny funkce kopírovacího stroje lze obsluhovat ze standardního panelu. Ovládání dotykového panelu se provádí standardně prsten, jako u všech ostatních kopírovacích strojů, nebo pomocí kapacitního dotykového pera, které je součástí kopírovacího stroje.

Standardní ovládací panel. Ovládání dotykového panelu prstem. Ovládání dotykového panelu pomocí kapacitního dotykového pera.

 

Rozšíření ovládacího panelu o modul KP - 101.

Na ovládacím dotykovém panelu lze zadávat číselné údaje jeho přepnutím do alfanumerického módu. Pro snadné zadávání čísel a písmen u vybraných funkcí kopírovacího stroje lze na pravou stranu ovládacího panelu implementovat modul přídavné klávesnice KP - 101.

Místo pro instalaci klávesnice KP - 101. Nainstalovaná klávesnice na boku ovládacího panelu. Čelní pohled na ovládací panel s přídavnou klávesnící.

 

Přídavná počítačová klávesnice.

V případech, kdy je stroj propojen s programem ScanFlow Server nebo pokud stroj slouží jako chodbové zařízení a je přístup ke stroji uzamčen pomocí přístupových kódů v kombinaci s heslem je vhodné připojit k USB portu kopírovacího stroje počítačovou klávesnici. Počítačovou klávesnici lze také využít pro snadné zadávání názvu dokumentů a poznámek k dokumentům při jejich skenování a případné další archivaci těchto dokumentů.

Počítačová klávesnice připojená k USB portu kopírovacího stroje. Snadné zadávání přístupových kódů. Snadné zadávání názvu dokumentů při jejich skenování.